"Rok 2016 upłynął pod znakiem ekspansji Kruka w Europie – około 2/3 naszych inwestycji dokonaliśmy za granicą. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiliśmy portfele wierzytelności od największych instytucji w siedmiu krajach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech. W każdym z nich, instytucje przejawiały wysoką skłonność do sprzedaży portfeli wierzytelności. Szerokie portfolio geograficzne i produktowe KRUKa niezmiennie pozwalało nam uczestniczyć w bardzo dużej liczbie przetargów i wybierać najlepsze możliwości inwestycyjne. Dlatego z pewnością patrzę w rok 2017." - powiedział Krupa, cytowany w komunikacie.

"Zakupy portfeli na poziomie 1,3 miliarda złotych będą trudne do powtórzenia, ale już teraz widzimy, że europejskie instytucje w nadchodzących kwartałach będą bardzo aktywne na rynku sprzedaży wierzytelności. W kolejce oczekują kolejne duże i małe projekty, a my jesteśmy organizacją lubiącą ciągły wzrost. W 2017 roku udział rynków zagranicznych w naszym portfelu nadal powinien rosnąć" - powiedział także prezes Kruka.

Grupa osiągnęła w ub. rekordowy poziom spłat z portfeli własnych w wysokości 992 mln zł, o 20% więcej w skali roku.

Krupa poinformował, że inwestycje Kruka w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii dokonane w ostatnich miesiącach już teraz przekładają się na kilkudziesięciomilionowe spłaty w skali kwartału. To wciąż zaledwie kilkanaście procent sumy, ale ich udział w przyszłości będzie rósł.

"W 2016 roku wsparliśmy rozwój organizacji przejęciem dwóch spółek: CreditBase International we Włoszech oraz Grupo Espand w Hiszpanii. W obu przypadkach to doświadczone podmioty na lokalnych rynkach, z którymi wcześniej przez kilka miesięcy współpracowaliśmy w ramach wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Unikatowa strategia w połączeniu z lokalną wiedzą i nowym zespołem pod naszymi skrzydłami sprawi, że Kruk szybko stanie się wiodącym podmiotem na rynku zarządzania wierzytelnościami w całej Europie" - podsumował prezes Kruka.

W samym IV kwartale inwestycje w nowe portfele wierzytelności wyniosły 348 mln zł, co oznacza wzrost o 77% w skali roku. Spółka kupiła w sumie 39 portfeli wierzytelności o nominale 8 mld zł. Spłaty wyniosły 289 mln zł w IV kw. tj. o 31% więcej niż w IV kw. 2015 r.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)