Ponadto powołano Jacka Kościelniaka, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa Energi ds. finansowych z dniem 11 lutego, Alicję Barbarę Klimiuk, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa ds. operacyjnych z dniem 1 marca, podano w informacji.

Jednocześnie Jacek Kościelniak złożył rezygnację z dniem 10 lutego z członkostwa w radzie nadzorczej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)