Skarbiec Holding 

Skarbiec Holding odnotował 12,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu r.obr. 2016/2017 r. (lipiec-grudzień 2016) wobec 6,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypracowało 0,69 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Z wyłączeniem odpisów aktualizujących, wynik netto wyniósł w tym okresie 0,83 mld zł, podano także. >>>>  

AviaAM Leasing 

AviaAM Leasing odnotowało 2,63 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 3,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kopex 

TDJ Equity IV ogłosiło wezwanie na 127 855 akcji Kopeksu po cenie 3,63 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski. Zapisy na akcje będą przyjmowane 7-20 marca br.>>>>  

Mercor 

Rada nadzorcza Mercor powołała Jakuba Lipińskiego, dotychczas sprawującego w spółce funkcję kontrolera finansowego, na pierwszego wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego oraz Tomasza Kamińskiego, dotychczas sprawującego w spółce funkcję dyrektora pionu wentylacji pożarowej, na stanowisko członka zarządu, poinformowała spółka.  >>>>  

Biomed-Lublin 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podpisał umowę z PEX PharmaSequence na doradztwo w procesie poszukiwania partnerów handlowych w obszarze leków probiotycznych, poinformowała spółka. >>>> 

Ronson Europe 

Ronson Europe odnotował 64,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 19,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ronson planuje utrzymanie tempa sprzedaży na poziomie ok. 800 lokali w 2017 r. (wobec 821 w 2016 r.) i zwiększenie liczby przekazań do prawie 1000 lokali (przy 781 przekazanych w ub.r.), poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>>  

Ronson oczekuje, że wyniki 2017 r. otworzy "niezły I kwartał", poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>> 

Ronson planuje, że w tym roku wyda na grunty 30-50 mln zł, nie licząc rozliczenia zakupu działki w stołecznym Ursusie za 82 mln zł netto, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>>  

Intencją zarządu Ronsona jest wypłata dywidendy za 2016 r. w kwocie wyższej niż planowana dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,09 zł na akcję, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>> 

Zamet Industry, Famur

Zamet Industry otrzymał od Famur Famak wstępną ofertę nabycia 100% udziałów spółki Fugo Zamet, podał Zamet. Famak wstępnie oszacował wartość 100% udziałów na 12-15 mln zł. Jednak Zamet postanowił o rozpoczęciu procesu poszukiwania najkorzystniejszej oferty na zakup tego aktywa. >>>> 

Mikrokasa 

Mikrokasa wyemitowała 5 440 sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii B2 o jednostkowej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 1 000 zł. Spółka pozyskała z emisji 5,44 mln zł, podała Mikrokasa. >>>> 

mBank 

Jarosław Mastalerz, wiceprezes zarządu mBanku ds. operacji i informatyki poinformował bank, że w niedalekiej przyszłości zamierza złożyć rezygnację z pełnionych w banku funkcji, podała instytucja. >>>> 

mBank zainwestuje 50 mln euro (ponad 200 mln zł) w rozwój technologii dla instytucji finansowych w ramach nowo powołanego funduszu mAkcelerator, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>> 

PZU

Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie wzrósł do 33,67% w III kw. 2016 r. z 29,14% rok wcześniej, zaś udział PZU w runku ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zwiększył się odpowiednio do 33,3% z 31,18%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). >>>> 

Kleba Invest 

Kleba Invest podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Y w liczbie do 3 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. >>>> 

Ghelamco Invest 

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej obligacji serii PG. Spółka nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej łącznej wartości nominalnej obligacji oferowanych w ramach planowanej oferty publicznej, jednak przewiduje, że będzie to pomiędzy 100 000 000 zł a 160 000 000 zł, podała spółka. >>>>   

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski podpisał umowę z generalnym wykonawcą projektu rewitalizacji warszawskiej Rotundy - spółką NDI. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w I kwartale 2017 roku i potrwają dwa lata, podał bank. >>>>  

Jujubee

Gry strategiczna czasu rzeczywistego "Realpolitiks", autorstwa Jujubee, debiutuje dziś na rynku w siedmiu wersjach językowych: niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, rosyjskiej oraz polskiej, poinformowała spółka. >>>> 

BZ WBK 

Eamonn Crowley złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Banku Zachodniego WBK ze skutkiem na 16 lutego 2017 r. Jednocześnie rada nadzorcza banku podjęła uchwałę w sprawie powołania na to stanowisko Macieja Relugi z dniem 16 lutego, podał bank. >>>> 

ATM 

W wezwaniu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na akcje ATM nie złożono zapisów, podał podmiot pośredniczący Millennium Dom Maklerski. >>>> 

Unified Factory  

Unified Factory pozyskał dotację unijną na kwotę 2,84 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekt w ramach automatyzacji procesów biznesowych, podała spółka. >>>>  

Mabion  

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego. Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być notowane na GPW, lub innej giełdzie w Europie lub też w USA. >>>>