Na trzecim miejscu, z poparciem na poziomie 8 proc. - tak, jak przed miesiącem - znalazły się ex aequo Nowoczesna oraz Kukiz'15.

PSL, SLD, KORWiN, Partia Razem oraz Twój Ruch są poniżej progu wyborczego.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-8 marca na próbie 1.025 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. (PAP)