Trakcja dokona odpisu, który obniży skons. wynik za 2016 r. o ok. 11,8 mln złWarszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Trakcja PRKiI, w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, Dalba oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok, podjęła decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość tego aktywa w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości ok. 11,8 mln zł, podała spółka.

"Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisu aktualizującego wartość firmy wpływa na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2016 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 11 799 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2016 roku wynosiła 336,685 mln zł. W ocenie zarządu spółki zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość firmy przypisanej do wyżej wymienionego ośrodka generującego przepływy pieniężne, w związku z tym zarząd przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 31 grudnia 2016 roku, wyjaśniono.

Wartość ostateczna utworzenia odpisu aktualizującego wartość firmy uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej emitenta za rok 2016, podsumowano.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2015 r. Grupa Trakcja miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)