Jak podaje CBOS, oceny sytuacji gospodarczej w Polsce od wielu miesięcy utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie. Odsetek osób określających ją jako dobrą pozostał na tym samym poziomie wobec lutego i wyniósł w marcu 31 proc. Lekko spadł zaś odsetek oceniających ją jako złą - o 2 pkt. proc. do 19 proc.

Poprawiły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. 55 proc. twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. Jest to wynik o 1 pkt proc. lepszy niż miesiąc wcześniej.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-9 marca 2017 roku na liczącej 1.020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.