Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Briju osiągnięte w lutym wyniosły 11,4 mln zł i były niższe o 80% w skali roku. W ujęciu narastającym szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 23,9 mln zł, co oznacza spadek o 77,5% r/r, podała spółka. 

"W podziale na segmenty działalności przychody grupy kapitałowej Briju osiągnięte w lutym 2017 i w ujęciu narastającym wyniosły odpowiednio:

- w segmencie wyrobów jubilerskich szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży w lutym 2017 roku wyniosła 4,6 mln zł, co oznacza wzrost o 76,9% w porównaniu do sprzedaży z lutego roku ubiegłego. 

W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży w segmencie wyrobów jubilerskich wyniosły około 7,9 mln zł i były wyższe o 61,2% od sprzedaży zrealizowanej w segmencie wyrobów jubilerskich w okresie od stycznia do lutego 2016 roku.

- w segmencie surowców szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży w lutym 2017 roku wyniosła 6,8 mln zł, co oznacza spadek o 87,5% w porównaniu do sprzedaży z lutego roku ubiegłego. 

W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży w segmencie surowców wyniosły około 16,0 mln zł i były niższe o 84,2% od sprzedaży zrealizowanej w tym segmencie w okresie od stycznia do lutego 2016 roku" - czytamy w komunikacie. 

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews)