Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - PCC Intermodal odnotowało 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,05 mln zł wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 269,83 mln zł w 2016 r. wobec 215,82 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny rok dynamicznych wzrostów na rynku przewozów intermodalnych. W roku 2016, w ramach siatki regularnych połączeń intermodalnych, przewieźliśmy ponad 140 tysięcy kontenerów. To o 25% więcej niż przed rokiem. Szczególnie widoczny jest wzrost przewozów intermodalnych na trasach do/z portów Gdańska i Gdyni. Wynika to z coraz większej roli, jaką nasze porty odgrywają w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. Można się spodziewać, że przez najbliższe kilka lat dynamika wzrostu przewozów intermodalnych, zarówno w korytarzu północ-południe (do/z portów), jak i w korytarzu wschód-zachód (tu głównie dzięki zwiększającym się przewozom pomiędzy Chinami i Europą) będzie utrzymywała się na wysokim, kilkunastoprocentowym poziomie" - napisał prezes Dariusz Stefański w liście do akcjonariuszy. 

Prezes podkreślił jednak, że wzrost obsługiwanego wolumenu nie idzie w parze z poprawą rentowności całego procesu transportowego. 

"Modernizacje na infrastrukturze liniowej choć tak wyczekiwane, utrudniają zarówno bieżącą, regularną działalność operacyjną jak i realizację projektów rozwojowych. Z tego też względu niepowodzeniem zakończyły się próby uruchomienia intermodalnych przewozów międzynarodowych w korytarzu Bałtyk-Adriatyk – w połowie roku, kiedy to przez 3-miesiące testowaliśmy możliwość połączenia intermodalnego pomiędzy terminalami w Gliwicach i Sopronem (Węgry). Niezadowalająca efektywność na części kolejowej znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w przedstawionych w sprawozdaniu wynikach i wskaźnikach finansowych grupy" - napisał także Stefański. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 0,04 mln zł wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)