Zysk netto Altus TFI wzrósł r: r do 78,35 mln zł w 2016 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Altus TFI odnotowało 78,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 61,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 91,94 mln zł wobec 70,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 335,08 mln zł w 2016 r. wobec 239,59 mln zł rok wcześniej.

"W 2016 roku przychody netto ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 39,85% z 239 592 tys. zł do 335 077 tys. zł. W 2016 roku koszty usług obcych w związku z dużym wykorzystaniem zewnętrznych sieci dystrybucji wzrosły o 45,39% w porównaniu do 2015 roku. Spółka zakończyła rok 2016 zyskiem netto wynoszącym 78 351 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego, w którym zysk netto wyniósł 61 685 tys. zł zysk netto zwiększył się o 27,02%" - czytamy w raporcie.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)