Zysk netto Budimeksu wzrósł r: r do 409,85 mln zł w 2016 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Budimex odnotował 409,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 235,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 505,11 mln zł wobec 292,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 572,29 mln zł w 2016 r. wobec 5 133,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 381,92 mln zł wobec 208,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)