Zysk netto CEZ spadł r: r do 14,28 mld CZK w 2016 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - CEZ odnotował 14 281 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20 739 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26 114 mln CZK wobec 28 961 mln CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 58 082 mln CZK wobec 65 104 mln CZK rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174 944 mln CZK w 2016 r. wobec 182 105 mln CZK rok wcześniej.

"Mimo mniejszej produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, udało nam się zwiększyć całkowitą produkcję energii elektrycznej o 1% dzięki większej produkcji w elektrowniach węglowych i gazowych, w dużym stopniu dzięki stabilnej pracy wszystkich trzech kompleksowo odnowionych bloków w Elektrowni Prunéřov" - powiedział prezes Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

"Na poprawę EBITDA o 2 mld [CZK] wobec naszych oczekiwań z początku listopada ub.r. w dużym stopniu wpłynęły zakończony sukcesem proces alokacji certyfikatów dla naszych farm wiatrowych w Rumunii, doskonała sprzedaż i optymalna dostępność bloków produkcyjnych w końcówce roku" – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 8 834 mln CZK wobec 28 115 mln CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)