Portfel zamówień Trakcji wynosił 1,2 mld zł na koniec 2016 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja wyniósł 1 201 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) na koniec 2016 r., podała spółka. W ubiegłym roku spółki z Grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 911 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów).

"Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2016 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2016 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie rocznym.

"Zarząd ocenia pozytywnie perspektywy wzrostu dla Grupy w roku 2017" - podkreślono.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2016 r. miała 1,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)