„To największy sukces, jaki odniesiono od czasu powstania Agencji (Podatkowej)” w 1999 roku - zauważyła jej szefowa w wystąpieniu przed Komisją ds. Finansów w Izbie Deputowanych.

Jak podkreśliła Orlandi, w porównaniu z 2015 rokiem, gdy udało się odzyskać 14,9 mld euro, w minionym roku zanotowano wzrost ściągniętych podatków o 28 proc. Suma ta wzrosła zaś trzykrotnie, gdy porówna się ją z 2007 rokiem, gdy ściągnięto 6,4 mld euro.

10,5 mld z odzyskanej kwoty 19 mld euro to rezultat przeprowadzonych kontroli. Tu także, jak informuje agencja, notuje się wzrost o ponad jedną trzecią w porównaniu z 2015 rokiem.

W kwocie tej mieści się też 4,1 mld euro uzyskane z uregulowania należności podatkowych przez osoby posiadające kapitał za granicą. "Rezultat ten przeszedł wszelkie nasze oczekiwania" - przyznała Orlandi.

Z raportu opublikowanego pod koniec marca wynika, że łączna suma niepłaconych we Włoszech podatków sięga 110 miliardów euro rocznie. (PAP)