Jak wskazał Związek Polskiego Leasingu (ZPL), Federacja Leaseurope, na bazie wstępnych danych podała, że dynamika europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła 11,2 proc. (rok do roku), przekraczając 9 proc. wzrost osiągnięty w 2015 r. Europejski rynek leasingu odnotował najlepszy wynik od 2007 r.

"W ostatnim roku wzrosty obserwowano we wszystkich głównych kategoriach finansowania aktywów europejskiego rynku leasingu" - podkreślono w informacji prasowej. Największe znaczenie dla jego rozwoju miało finansowanie ruchomości, a w ramach tej kategorii przede wszystkim pojazdów (13,2 proc. wzrost w stosunku do 2015 r.) W odniesieniu do leasingu ruchomości, z wyłączeniem pojazdów, w 2016 r. zanotowano 8,4 proc. dynamikę, podczas gdy europejski rynek leasing nieruchomości wzrósł o 0,5 proc.

Z kolei dynamika polskiego rynku w ostatnim roku wyniosła 16,6 proc., a wartość nowych umów, wynosząca 58,1 mld zł, pozwoliła zachować Polsce wysoką, szóstą pozycję w rankingu europejskim. Polski sektor leasingowy po raz kolejny wyróżnił się w gronie sześciu największych rynków leasingowych największą dynamiką. Na wyższych miejscach znalazły się Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska.

ZPL przeprowadziło także badanie wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL dot. oceny mijającego I kwartału 2017 r. oraz trendów w kolejnym.

Jak wynika z danych zebranych przez ZPL w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. branża leasingowa sfinansowała łączne inwestycje o wartości 15 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 12,7 proc. (rok do roku). W omawianym okresie firmy leasingowe najczęściej finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 ton (w strukturze rynku transakcje te stanowią 44,6 proc.), środki transportu ciężkiego (28,2 proc.), maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT (25,7 proc.), rzadziej nieruchomości (1 proc.).

"Wyniki, jakie branża leasingowa odnotowała na początku 2017 r. są dobrym prognostykiem na nadchodzące kwartały" - ocenił cytowany w komunikacie przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Andrzej Krzemiński. Dodał, że "12,7 proc. wzrost oraz wartość nowych kontraktów na poziomie 15 mld zł, pozwalają oczekiwać w kolejnych miesiącach roku coraz wyższego poziomu inwestycji MŚP, realizowanych przy udziale leasingu".

W zakresie łącznego finansowania pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony dynamika rynku wyniosła 19,7 proc. Wartość nowych kontraktów dotyczących finansowania pojazdów lekkich wyniosła w omawianym czasie 6,7 mld zł. Niemal 23 proc. wzrost był udziałem finansowania maszyn i urządzeń liczonych razem z IT, co pozwoliło osiągnąć kontrakty na 3,9 mld zł. W dużej mierze - jak wskazał w komunikacie ZPL - przyczynił się do tego m.in. wysoki poziom finansowania maszyn rolniczych i budowalnych.

"Ujemna, -4,2 proc. dynamika, przy wartości nowych kontraktów na poziomie 4,2 mld zł, odnosi się do finansowania przez branżę leasingową środków transportu ciężkiego w I kw. 2017 r. Firmy leasingowe od lat finansują m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego" - napisano w informacji. Dane ZPL pokazują, że w pierwszych miesiącach roku, na ujemną dynamikę segmentu transportu ciężkiego, wpływ miały wyniki w zakresie finansowania pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, autobusów oraz samolotów.

Według badanych firm w II kwartale poprawi się aktywność rynkowa, w zakresie liczby i wartości wpływających wniosków (odpowiednio 77 proc. i 88 proc. - łączne wskazania wzrost i istotny wzrost). Na podobnym poziomie, pozostaną zatrudnienie oraz liczba rozwiązywanych umów. Badane przez ZPL firmy, w II kw. 2017 r., oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowania najlepsze perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego, pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. Także w przypadku finansowania nieruchomości, respondenci oczekują wzrostu produkcji.

Związek Polskiego Leasingu jest organizacją reprezentującą 90 proc. rynku leasingu w Polsce. Zrzesza 32 firmy leasingowe, firmy świadczące usługi wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Związek jest członkiem Konfederacji Lewiatan.(PAP)