Resort podał, że do 23 kwietnia 2017 r. podpisano z beneficjantami 15.271 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 93,2 mld zł.

Tymczasem wg danych na 26 marca 2017 r. podpisano z beneficjentami 13.872 umowy na kwotę dofinansowania w części UE 85,7 mld zł.

Z informacji MR wynika, że do 23 kwietnia złożono 50.651 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 304,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinasowanie wyniosła 190,5 mld zł. (PAP)