Baltona dokonała odpisu zwiększającego koszty operacyjne za 2016 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Baltona zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego częściowo wartość aktywów w postaci wartości firmy grupy kapitałowej CDD Holding B.V., który zwiększy koszty operacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r. o 2 mln zł, podała spółka.

"W toku przeprowadzenia czynności rewizji finansowej po przeprowadzeniu okresowej weryfikacji wartości aktywów grupy kapitałowej emitenta realizowanej na potrzeby prac związanych ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, podjęta została decyzja o ujęciu odpisu aktualizującego częściowo wartość aktywów w postaci wartości firmy grupy kapitałowej CDD Holding B.V. z siedzibą w Holandii, co związane jest z wystąpieniem przesłanek utraty wartości ww. aktywów" – czytamy w komunikacie.

Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji pozostałe koszty operacyjne w wysokości 2 000 tys. zł.

Spółka podkreśla, że operacja ma charakter księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową.

"Jednocześnie na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu nie zostały zakończone czynności rewizji finansowej w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 i tym samym nie można wykluczyć, iż odpis wartości udziałów CDD Holding zostanie uwzględniony również w sprawozdaniu jednostkowym spółki za 2016 rok" – czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)