"Wynik netto na działalności kontynuowanej wyniósł 78,5 mln zł i był wyższy o 32,9 mln zł od wyniku po I kwartale roku ubiegłego. Całkowity wynik netto obejmujący działalność kontynuowaną i zaniechaną wyniósł 78,1 mln zł i był wyższy od wyniku w I kwartale ubiegłego roku o 34,1 mln zł. Natomiast wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 65,3 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 29,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto na sprzedaży w I kwartale 2017 roku wyniósł 196,8 mln zł i był wyższy o 40,6 mln zł od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost wyniku brutto wynikał z poprawy wyników w Segmencie Motoryzacja i w mniejszym stopniu w Segmencie Chemia. Średnia rentowność brutto na sprzedaży wzrosła z 10,6% w I kwartale 2016 roku do poziomu 12,3% obecnie, podano także.

Zysk operacyjny wyniósł 93,58 mln zł wobec 66,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 128,3 mln zł, wobec 98,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W poszczególnych segmentach operacyjnych wynik EBITDA kształtował się następująco:
- Segment Motoryzacja – wynik EBITDA 56,8 mln zł (28,9 mln zł w I kwartale 2016 roku),
- Segment Metale – wynik EBITDA 61,1 mln zł (56,3 mln zł w I kwartale 2016 roku),
- Segment Chemia – wynik EBITDA 5,9 mln zł (2,0 mln zł w I kwartale 2016 roku),
- Segment Pozostałe – wynik EBITDA 8,9 mln zł (11,6 mln zł w I kwartale 2016 roku)" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 601,28 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1 480,06 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Boryszew w I kwartale 2017 roku wyniosły 1 601,3 mln zł i były o 8,2% wyższe od poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Poziom przychodów ze sprzedaży w Grupie w poszczególnych segmentach kształtował się następująco:
- Segment Motoryzacja - przychody 538,0 mln zł (508,5 mln zł w I kwartale 2016 roku),
- Segment Metale – przychody 937,8 mln zł (809,8 mln zł w I kwartale 2016 roku), wolumeny 67,3 tys. ton (62,4 tys. w I kwartale 2016 roku),
- Segment Chemia – przychody 69,6 mln zł (63,7 mln zł w I kwartale 2016), wolumeny 14,2 tys. ton (11,6 tys. ton w I kwartale 2016 roku),
- Segment Pozostałe – przychody 69,0 mln zł (115,3 mln zł w I kwartale 2016 roku)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 10,04 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

(ISBnews)