Zysk operacyjny wyniósł 43,13 mln zł wobec 30,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 523,69 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 451,76 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja rynkowa w Polsce i Europie w I kwartale 2017 r. była lepsza, niż w analogicznym okresie 2016 roku, szczególnie w segmencie opon do pojazdów osobowych. Wykorzystując sprzyjające warunki rynkowe, w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku zwiększyliśmy o 18,2% sprzedaż do podmiotów niepowiązanych, która w efekcie stanowiła w tym okresie 10,2% naszej sprzedaży, czyli kształtowała się na poziomie zbliżonym do wypracowanego w IV kwartale minionego roku" - skomentował prezes Stanisław Cieszkowski, cytowany w komunikacie.

"Przychody ze sprzedaży uzyskane od podmiotów z Grupy Goodyear w I kwartale 2017 r. stanowiły 89,8% sprzedaży ogółem, wobec 90,0% w analogicznym okresie 2016 r. Wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wzrosła w I kw. 2017 r. o 18,2% w porównaniu I kw. 2016 r., zaś jej udział w przychodach ogółem wzrósł z 10% do 10,2%" - czytamy dalej.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły 14,6 mln zł i były o 27,3% niższe niż przed rokiem. Spółka tłumaczy ten spadek głównie niższymi kosztami obsługi administracyjnej oraz niższymi kosztami reklamy wspólnej z klientami.

Przeciętne jednostkowe koszty produkcji w I kwartale 2017 r. były o 8,9% wyższe niż rok wcześniej, na co wpłynął wzrost cen surowców i materiałów, podano także.

"W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 23 mln zł. Przeznaczono je głównie na zakup i modernizację maszyn branżowych: linii do cięcia kordu Fischer oraz maszyny konfekcyjnej i optymizera" - czytamy także.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)