Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ZCh Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Pozostała część zysku w kwocie 32, 48 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. postanawia ustalić:

a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, na dzień 30 czerwca 2017 r.

b. termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r." - czytamy także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)