"Ukaranie spółki Mostostal Warszawa S.A. nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z raportami okresowymi, przekazanymi w latach 2012–2013. Dokonane przez spółkę Mostostal Warszawa S.A., wskazane w osnowie decyzji, naruszenia dotyczyły nieuzasadnionego ujęcia kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających" - czytamy w komunikacie.

Urząd podjął decyzję wobec stwierdzenia, że spółka w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, dopuściła się naruszenia w związku z ujęciem w przychodach z kontraktów kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które nie spełniały warunków ujęcia, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 i odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012; w związku z ujęciem w przychodach z kontraktów kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które nie spełniały warunków ujęcia, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 i odpowiednio w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)