W maju 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 107,9 pkt. w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 102,4 pkt. w kwietniu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 110,5 pkt. w poprzednim miesiącu do 114,4 pkt. w maju.

"Trwający od początku bieżącego roku trend poprawy wskaźników oceny klimatu koniunktury gospodarczej wciąż trwa. Po kwietniowym przestoju, wskaźnik oczekiwań na przyszłość ponownie zanotował istotny wzrost. Szczególnie wyraźna jest poprawa dotycząca oceny bieżącej. Choć tempo wzrostu tego wskaźnika jest słabsze niż w rekordowym pod tym względem marcu br., na tle dotychczasowej historii badania pozostaje ono bardzo wysokie. Wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej osiągnął w maju br. najwyższy poziom od grudnia 2015 r." - napisano w komentarzu.

"Mijający miesiąc przyniósł również wyraźny wzrost skali nakładów inwestycyjnych planowanych przez uczestniczące w badaniu firmy. Jednocześnie słabnie jednak oczekiwana dynamika zmiany poziomu zatrudnienia, co może mieć związek z narastającymi trudnościami ze znalezieniem chętnych do pracy, jakich doświadczają przedsiębiorstwa" - dodano. (PAP Biznes)