Akcjonariusze Energi zdecydują 26 VI o 0,19 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Energi zdecydują o przeznaczeniu 78,67 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,19 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

"Zysk netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 783 542 643,96 zł dzieli się następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy - 78 672 751,66 zł, to jest 0,19 zł na akcję,

2) kapitał zapasowy - 704 869 892,30 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy zaproponowano na 25 września, a termin wypłaty dywidendy na 9 października 2017 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 r na dywidendę, co dało wypłatę 0,49 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Energi w 2016 r. wyniósł 784 mln zł wobec 841 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła na koniec 2016 roku ok. 1,3 GW.

(ISBnews)