Oferta publiczna Uniserv-Piecbud ruszy 29 VI, spółka chce pozyskać ok. 35 mln złWarszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna do 3,5 mln akcji nowej emisji Uniserv-Piecbud rozpocznie się 29 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka liczy na pozyskanie z oferty ok. 35 mln zł netto.

Na 20-28 czerwca zaplanowano roadshow przed ofertą. Z kolei 28 czerwca ma zostać opublikowana cena maksymalna lub przedział cenowy akcji w ofercie. Publikację ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach przewidziano na 29 czerwca. Zapisy będą przyjmowana od 30 czerwca do 7 lipca. Planowany termin przydziału i zakończenia oferty publicznej to 12 lipca br.

Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty - do 3 mln akcji (ok. 85% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski BOŚ.

Dotychczasowym właścicielem, posiadającym pośrednio i bezpośrednio, 100% akcji Uniserv-Piecbud jest Artur Nizioł - przewodniczący rady nadzorczej. Po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji będą oni mieli 35,66% w kapitale i 26,72% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Uniserv-Piecbud chce przeznaczyć 12 mln zł pozyskanych z emisji na opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność Grupy (w tym: w obszarze układów chłodzenia - 5 mln zł, w zakresie magazynowania energii cieplnej - 3 mln zł, z zakresie wykorzystania popiołów do produkcji materiałów budowlanych - 4 mln zł). Na zakup innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu ma zostać przeznaczone 2 mln zł, zaś na kapitał obrotowy - do 16 mln zł.

Spółka chce także przeznaczyć do 5 mln zł na akwizycje. "Uniserv-Piecbud zakłada przejęcia spółek działających przede wszystkim na rynku przemysłowym, cementowym, energetycznym, oczyszczania spalin i spalania odpadów" - czytamy dalej.

Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż. W 2016 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wyniosły 119,5 mln zł.

(ISBnews)