Trymand: Poska ma dosyć faszystowskiej władzy unijnych biurokratów

.