"W I kwartale 2017 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,9 mld PLN. Kwota ta była o 0,1 mld PLN wyższa niż w I kwartale 2016 r. Migranci długookresowi przekazali do Polski środki na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale za to transfery od pracowników krótkookresowych były wyższe o 0,1 mld PLN" - napisano.

Jak podaje NBP, o wzroście transferów od migrantów krótkookresowych zadecydowały w głównej mierze wyższe przekazy od Polaków pracujących w Niemczech oraz Norwegii.

"W przypadku pracowników długookresowych, zanotowany spadek w najwyższym stopniu dotyczył Wielkiej Brytanii oraz Irlandii" - napisano.

"Mimo pewnych zmian w transferach z poszczególnych krajów, ogólna wartość środków przekazywanych do Polski nie wskazuje na zmianę trendu. Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w I kwartale 2017 r. jest kontynuacją tej tendencji" - dodano.

>>> Czytaj też: Kryzysu migracyjnego można było uniknąć już w pierwszym tygodniu? Niemiecka miłość zamiast demokracji