GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 12,1% r: r w I-VWarszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 12,1% r/r do 2 473,4 mln USD w styczniu-maju 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 17,2% do 2 323,9 mln euro, podano w komunikacie.

"Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 2,9%, w imporcie był wyższy o 1,2 pkt proc. i stanowił 6,7%. Ujemne saldo wyniosło 13 196,3 mln zł (minus 3 237,4 mln USD, minus 3 047 mln euro) wobec minus 8 910,8 mln zł (minus 2 286,4 mln USD, minus 2 069,9 mln euro) przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-maj 2017 r. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście partnerów handlowych Polski w eksporcie oraz dwudzieste pierwsze w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio siedemnaste i dwudzieste drugie).

Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu ze styczniem-majem 2016 r. o 0,5 pkt proc. i wyniósł 2,1%, natomiast w imporcie był wyższy o 0,2 pkt proc. i stanowił 1,1%. Dodatnie saldo wyniosło 3 626,7 mln zł (896 mln USD, 840,8 mln euro) wobec 2 201,4 mln zł (564,8 mln USD, 506,9 mln euro) w analogicznym okresie 2016 r.., podał także Urząd.

(ISBnews)