Szymański podkreślił również determinację Polski do wsparcia aspiracji Gruzji do ściślejszej współpracy z UE.

"W kwestiach energetycznych osiągnęliśmy pewne sukcesy, ale bez wątpienia można zrobić więcej. Nie mam wątpliwości, co do determinacji Gruzji, teraz trzeba wypracować determinację UE" – mówił wiceszef MSZ, cytowany w komunikacie. Jak zaznaczono, Szymański określił przy tym Gruzję jako rzetelnego partnera i sąsiada UE, także w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego Europy.

"Polityka energetyczna UE zajmuje istotne miejsce w naszej agendzie. Chcemy ją odpowiednio modyfikować. Do tego potrzebne jest zaangażowanie nas wszystkich i musimy zrobić to razem" – powiedział wiceszef MSZ.

Podkreślił także aktywność Polski na arenie międzynarodowej, w tym działania na rzecz odnowienia Partnerstwa Wschodniego, Grupy Wyszehradzkiej oraz rozwoju nowoutworzonej Inicjatywy Trójmorza, eksponując zawarty w każdej z nich komponent energetyczny. "Wszystkie są stworzone by dać wartość dodaną dla rozwoju UE oraz jej sąsiadów jak i Gruzji. To nasze rozumienie współpracy regionalnej" – dodał Szymański

Konferencja „Europejska droga Gruzji” w Batumi została zorganizowana przez Ministerstwo ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Gruzji. Tegoroczna czternasta edycja konferencji poświęcona jest głównie zagadnieniom energetycznym, a także kwestiom Partnerstwa Wschodniego, realizacji Umowy Stowarzyszeniowej UE-Gruzja, bezpieczeństwu, migracji i walce z antyzachodnią propagandą. (PAP)