Oferta Torpolu i Budimeksu za 735 mln zł najkorzystniejsza na prace na linii 133Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu i Budimeksu, warta 597,4 mln zł netto (tj. 734,7 zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny, czasu realizacji i okresów gwarancji w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przetargu na modernizację odcinka linii kolejowej linii nr 133 Trzebinia – Krzeszowice, ocenił Torpol, na który przypada 50% wartości zadania.

"Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 597,4 mln zł netto tj. 734,7 zł brutto, natomiast udział emitenta w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%. Termin realizacji robót budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 27 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia, a okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został określony na 72 miesiące" - czytamy w komunikacie.

Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80%), czas realizacji (waga 10%) oraz okres gwarancji (waga 10%).

"Złożona przez konsorcjum oferta jest najkorzystniejsza pod względem całkowitej ceny brutto i czasu realizacji, a dla kryterium okresu gwarancji jest identyczna z drugą złożoną ofertą" - czytamy dalej.

Jeżeli nie wystąpi przesłanka odrzucenia oferty konsorcjum lub unieważnienia postępowania, to inwestor ma obowiązek wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w ww. postępowaniu, o czym spółka poinformuje w trybie odrębnego komunikatu bieżącego, podsumowano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)