W porównaniu do sierpnia wzrosła aż o 15 proc. Tempo jej spadku w skali 12 miesięcy wyraźnie maleje i tendencja ta ma coraz bardziej trwały charakter. W sierpniu produkcja była niższa o 0,2 proc. Nasza gospodarka wyraźnie pokazuje, że najgorsze ma już za sobą. Coraz bardziej optymistyczne prognozy jej wzrostu, formułowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, mają mocne uzasadnienie. Analitycy, którzy spodziewali się spadku produkcji o 2,2 proc., mogą czuć się przyjemnie zaskoczeni.

Spore wahania comiesięcznych danych dotyczących produkcji, jak na przykład jej 15 proc. wzrost we wrześniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wynikają
z czynników sezonowych. Po ich wyeliminowaniu GUS wyliczył, że produkcja przemysłowa we wrześniu była o 2,1 proc. mniejsza niż we wrześniu ubiegłego roku i o 0,9 proc. większa niż w sierpniu.

Tempo spadku produkcji maleje już drugi miesiąc z rzędu. W sierpniu wyniosło zaledwie 0,2 proc., we wrześniu ta tendencja została utrzymana. W pierwszych miesiącach roku spadki sięgały kilkunastu procent, latem ich skala zmniejszyła się do 4-5 proc. i nadal słabnie. Można się spodziewać, że wkrótce będziemy mieli do czynienia już nie tylko z malejącymi spadkami, ale wręcz z jej wzrostem. Pod tym względem i tak wyprzedzamy większość najbardziej rozwiniętych gospodarek w Europie i na świecie. 

We wrześniu jedynie w siedemnastu, spośród 34 działów gospodarki, zanotowano spadek produkcji. W sierpniu na minusie było 19 działów. Liderami spadków tradycyjnie są producenci metali, pojazdów samochodowych, słabnie wydobycie węgla. Ciągle poprawia się sytuacja producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, napojów i artykułów spożywczych.

Wciąż poprawia się także koniunktura w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się we wrześniu o 5,7 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. To wzrost co prawda skromniejszy niż w sierpniu, gdy wyniósł aż 11 proc., ale wciąż imponujący.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,6 proc. niż we wrześniu ubiegłego roku. Tempo ich wzrostu słabnie, w sierpniu wyniosło 2,2 proc. Ceny produkcji budowlano-montażowej były we wrześniu niższe niż przed rokiem, o 0,8 proc.