Pieniądze z rezerwy budżetowej zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie infrastruktury technicznej instytutów naukowo-badawczych związanych z energetyką jądrową. Wynika to z konieczności stworzenia, zgodnego z wymogami Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) Atomowej, zaplecza naukowo-badawczego na potrzeby pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, inwestora i instytucji dozoru jądrowego. Zadaniem ośrodków badawczych będzie prowadzenie badań nad bezpieczeństwem technologii nuklearnych oraz przygotowanie nowych technologii pozwalających wykorzystywać energię atomową i jądrowy cykl paliwowy (m.in. składowanie i przerób).

Dodatkowo 1, 044 mln zł dotacji otrzyma Państwowa Agencja Atomistyki (PAA). Pieniądze te zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. PAA ma sprawować dozór jądrowy nad planowanymi w Polsce elektrowniami.

W 2009 roku rozpoczną się szkolenia kadr dla energetyki jądrowej w instytucjach zagranicznych, m.in. przez francuską Agence France Nucleaire International (AFNI), na które zostaną skierowane osoby wytypowane we współpracy z uczelniami. Po powrocie rozpoczną one tworzenie na polskich uczelniach odpowiednich kierunków. AFNI to rządowa agencja działająca w ramach Francuskiej Komisji Energii Jądrowej (CEA). Wspiera rządy państw wdrażających energetykę jądrową w przygotowaniu instytucji i kadr.

Według planów w 2020 roku zostanie uruchomiona pierwsza elektrownia atomowa w Polsce, po roku – dwóch latach kolejna. Za realizację inwestycji jest odpowiedzialna Polska Grupa Energetyczna (PGE). Spółka ma mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które wybuduje i będzie eksploatować elektrownie. Rządowy harmonogram daje PGE czas od stycznia 2011 r. do końca 2013 r. na wybór ostatecznej lokalizacji elektrowni. Do końca 2010 r. zaplanowano utworzenie konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni, a w 2016 roku ma się rozpocząć sama budowa. PGE ma zamiar wybudować dwie elektrownie atomowe o łącznej mocy około 6 tys. MW, każda ma mieć co najmniej dwa reaktory.