W ciągu pierwszych trzech kwartałów przewieziono ogółem 303,9 mln ton ładunków, o 7,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

W transporcie kolejowym sprzedaż usług spadła o 12,8 proc. - do 172,1 mln ton ładunków. Wzrosła natomiast sprzedaż usług w transporcie samochodowym - o 2,2 proc. W ciągu trzech pierwszych kwartałów firmy transportowe przewiozły samochodami 83,8 mln ton ładunków. Z kolei rurociągami przetłoczono 37,8 mln ton ropy i produktów naftowych, czyli o 0,5 proc. mniej niż przed rokiem. Od stycznia do września bieżącego roku spadły natomiast przeładunki w portach morskich - o 13,5 proc. - do 32,6 mln ton ładunków. Spadek przeładunków odnotowano w portach: w Policach (o 81,4 proc.), w Szczecinie (o 37,8 proc.), Świnoujściu (o 31,1 proc.) oraz Gdyni (o 12,1 proc.); natomiast wzrost - w porcie w Gdańsku (o 8,1 proc.).

"W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowana jest negatywny, podobnie jak w poprzednim miesiącu. Mniej pesymistycznie postrzegane są przez przedsiębiorców bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa" - podał GUS. "W najbliższych miesiącach przewiduje się obniżenie cen usług transportowych. Skala planowanych zwolnień pracowników jest zbliżona do prognozowanej we wrześniu br." - napisano w raporcie.