Upadłość likwidacyjną ZNTK Łapy S.A. Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił pod koniec lipca.

17 listopada na walnym zgromadzeniu mają być dyskutowane zmiany w Radzie Nadzorczej firmy. W porządku obrad jest też punkt dotyczący upoważnienia zarządu firmy do - jak napisano - "przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji spółki w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową". Zwołania walnego zgromadzenia zażądali akcjonariusze mający więcej niż 1/20 kapitału zakładowego.

Pod koniec września syndyk ZNTK w Łapach przelał na konta ok. 750 byłych pracowników upadłej spółki należne im pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W sumie to ponad 5 mln zł brutto zaległych wypłat wraz z różnymi ich obciążeniami.

ZNTK Łapy S.A. istniały od blisko 150 lat, specjalizowały się w naprawach wagonów, a ich głównym kontrahentem była firma PKP Cargo. Kłopoty spółki zaczęły się, gdy PKP Cargo przestały zamawiać tam naprawy, tłumacząc się trudną sytuacją na rynku.