"Używaj telefonu komórkowego tylko, by poinformować o czymś lub odebrać ważną wiadomość" - głosi jeden z 16 punktów komórkowego savoir-vivre'u. Inny dotyczy dzwonków w telefonach. Autorzy przypominają, że ich funkcją jest wyłącznie poinformowanie o połączeniu, dlatego należy unikać irytujących sygnałów. Niewskazane są także głośne rozmowy przez telefon, zwłaszcza gdy korzysta się z głośnika przy aparacie. Takie rozmowy mogą dodatkowo obrażać rozmówcę, który nie wie, że postronne osoby słyszą rozmowę - upominają użytkowników egipskie władze telekomunikacyjne i komisja praw konsumentów.

Telefony komórkowe nigdy nie powinny przyczyniać się do "naruszania prywatności innych osób". Zamieszczenie nagranych komórkami zdjęć i filmów w internecie, bez zgody występujących w nich osób, podlega karze - ostrzega kodeks. Konsekwencje prawne mogą też grozić osobom, które w przesyłanych wiadomościach użyją "niestosownego słownictwa lub niecenzuralnych zdjęć". Użytkownikom radzi się, by byli uprzejmi i cierpliwi, gdy ktoś zadzwoni do nich przez pomyłkę, a także, by nie odpowiadali na połączenia z nieznanych numerów.