Wydatki państwa wyniosły 223 mld 925,67 mln zł wobec kwoty 223 mld 913,2 mln zł szacowanej wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły 202 mld 581,9 mln zł wobec 202 mld 442,3 mln zł szacowanych wcześniej.