Zdaniem prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, koncentracje firm nie doprowadzą do powstania lub umocnienia pozycji dominującej na rynku. Tym samym nie spowodują istotnego ograniczenia konkurencji. Telekomunikacja Polska prowadzi działalność głównie w zakresie: telefonii stacjonarnej i ruchomej, szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych, dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Stoi na czele grupy kapitałowej złożonej z kilkunastu spółek.

Natomiast spółka ATM Systemy Informatyczne świadczy m.in. usługi: integracji sieciowej, budowy i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, bezpieczeństwa systemów IT.

Druga z udzielonych przez UOKiK zgód na połączenie dotyczy spółek Lafarge Cement z Małogoszczy i Dyckerhoff Polska z siedzibą w Sitkówce Nowinach. Pierwsza z nich zajmuje się produkcją i dystrybucją cementu. Prowadzi działalność w zakładach w Cementowniach Małogoszcz i Kujawy. Jest częścią Grupy Lafarge, światowego lidera w dziedzinie produkcji materiałów budowlanych i największego producenta cementu na świecie.

Dyckerhoff Polska działa w tej samej branży. Należy do międzynarodowego koncernu, będącego częścią włoskiej grupy Buzzi Unicem, zaliczanej do największych producentów materiałów budowlanych na świecie. Jak poinformował UOKiK, nowy przedsiębiorca będzie działał na rynku sprzedaży żużla wielkopiecowego granulowanego. Zgodnie z prawem, transakcja musi być zgłoszona do prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w poprzednim roku przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.