Z danych GUS wynika, że wartość polskiego eksportu do końca września wyniosła 70 mld euro, importu - 76,4 mld euro, a ujemne saldo - 6,4 mld euro. Eksport liczony we wspólnej walucie zmniejszył się o 21,6 proc., a import - o 29,5 proc. Przed rokiem w analogicznym okresie deficyt handlu zagranicznego wyniósł 19 mld euro.

"W okresie styczeń-wrzesień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 306,1 mld zł, a import 333,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zmniejszył się o 0,7 proc., a import - o 10,7 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 27,8 mld zł" - podał GUS w komunikacie. Dla porównania deficyt liczony w złotych w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 65,6 mld zł.

Polska miała deficyt handlowy z krajami rozwijającymi się (minus 48,7 mld zł, minus 11,2 mld euro), z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (minus 10,4 mld zł minus 2,4 mld euro). Dodatnie saldo handlowe osiągnęliśmy natomiast w kontaktach z krajami rozwiniętymi (31,3 mld zł, 7,2 mld euro), w tym nadwyżka w obrotach z krajami UE osiągnęła poziom 37,5 mld zł (8,6 mld euro).

GUS podał, że udział krajów rozwiniętych w polskim eksporcie wyniósł 85,2 proc. (w tym UE 79,2 proc.), a w imporcie 68,8 proc. (w tym UE 61,4 proc.). Udział Niemiec w eksporcie był wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 1,2 pkt i wyniósł 26,3 proc., a w imporcie niższy o 1 pkt i stanowił 22,5 proc. Dodatnie saldo obrotów z Niemcami wyniosło 5,2 mld zł (1,2 mld euro). Urząd zwrócił uwagę, że w analogicznym okresie ubiegłego roku Polska miała deficyt handlowy w obrotach z naszym zachodnim sąsiadem w wysokości 10,6 mld zł (minus 3,1 mld euro).

"Wśród głównych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu odnotowano do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Niderlandów i Republiki Czeskiej, a importu z Republiki Korei, Chin i ze Stanów Zjednoczonych" - poinformował GUS. Dodał, że obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 67,5 proc.) i 66,9 proc. importu ogółem (odpowiednio 66,4 proc.).