Obecnie pojemność podziemnych magazynów polskiej spółki gazowej wynosi 1,6 mld m sześc. Polska zużywa rocznie ok. 14 mld m sześc. gazu. PGNiG ma magazyny w Wierzchowicach, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie i Brzeźnicy. Jak zaznaczyła dyrektor, zabezpieczają one realizację kontraktów na dostawy gazu oraz zapewniają równomierną pracę kopalń gazu. PGNiG musi też utrzymywać zapasy gazu do dyspozycji ministra gospodarki; obowiązek taki nakłada ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

Jak poinformowała Barbara Koba, dyrektor departamentu inwestycji w PGNiG, obecnie trwa rozbudowa m.in. magazynów w Wierzchowicach (woj. dolnośląskie), który ma docelowo osiągnąć pojemność aż 3,5 mld m sześć. "Na koniec 2011 roku planowane jest zakończenie rozbudowy magazynu do pojemności 1,2 mld m sześć." - zaznaczyła dyrektor. Obecnie Wierzchowice mieszczą niewiele ponad 0,5 mld m sześc. surowca.

W Kosakowie, w woj. pomorskim ma do 2020 roku powstać nowy magazyn składający się z 10 podziemnych kawern solnych o łącznej pojemności 250 mln m. sześc. W 2014 roku pojemność magazynowa ma wynosić 100 mln m sześc. "Ten magazyn będzie budowany w trzech etapach: budowa instalacji do ługowania kawern, budowa kawern solnych oraz części napowierzchniowej magazynu" - wymieniła Koba. Jak dodała, pierwsze zatłoczenie ok. 50 mln m sześc. gazu do dwóch pierwszych kawern spółka przewiduje na koniec 2012 roku.

"Ponadto trwa obecnie rozbudowa magazynów w Strachocinie i Mogilnie" - powiedziała dyrektor. Czynna pojemność Strachocina ma się rozrosnąć w 2011 roku z obecnych 150 do 330 mln metrów sześc. Z kolei w 2012 roku o ok. 50 mln metrów sześc. ma być zwiększona pojemność magazynu w Mogilnie. "W 2018 roku magazyn zostanie rozbudowany do pojemności 800 mln m sześc., trwają prace związane z budową czterech pierwszych kawern" - poinformowała Koba.

PGNiG zakończyło też budowę nowego magazynu zaazotowanego w Daszewie, który pomieści 30 mln m sześc. gazu oraz zaczęło budowę podobnego magazynu w Bonikowie o pojemności 200 mln m sześciennych. Planowane zakończenie budowy to 2010 r. "Przymierzamy się także do rozbudowy magazynów w Husowie oraz do budowy zupełnie nowych magazynów" - zapowiedziała dyrektor w PGNiG. Poinformowała, że na rozbudowę magazynów w Strachocinie, Wierzchowicach, Kosakowie i Mogilnie, PGNiG otrzyma dofinansowanie z UE.