Z opublikowanego dziś przez Raiffeisen raportu wynika, że zysk netto banku spadł w III kwartale do 78 milionów euro. To o 217,8 miliona euro mniej niż w analogicznym okresie roku 2008. Analitycy przepytywani przez agencję Bloomberg spodziewali się gorszych wyników- przewidywali stratę w wysokości 8 milionów euro.

Prezes Raiffeisena Herbert Stepic stwierdził, że pomimo pozytywnych sygnałów gospodarka Europy środkowo-wschodniej nadal obciążona jest skutkami kryzysu finansowego. Zysk z tytułu odsetek spadł o 14 proc. Rezerwy banku na pokrycie tzw. złych kredytów wzrosły ponad dwukrotnie do kwoty 397 milionów euro. Należności zagrożone zwiększyły się o 4,8 punktów procentowych od zeszłego roku, głównie za sprawą zwiększenia ilości nieściągalnych kredytów w Rosji i na Ukrainie.