Takie zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym przygotowali posłowie z sejmowej Komisji Przyjazne Państwo.

Bez straty mieszkania swoją upadłość będą jednak mogli zgłosić ci konsumenci, którzy stali się niewypłacalni na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Długi konsumenta nie mogą też powstać w okresie, kiedy stał się on już niewypłacalny. Upadły konsument nie może też stracić pracy z przyczyn leżących po jego stronie albo wyrażając zgodę na swoje zwolnienie.

Autorzy zmian liczą na to, że umożliwią one większej liczbie osób ogłaszanie upadłości. Dziś bowiem konsumenci boją się ogłaszania upadłości, nawet jeżeli mają poważne problemy finansowe, gdyż nie chcą tracić swoich mieszkań.

Więcej: "Po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie straci mieszkania".