Pekao

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla banku Pekao do "redukuj" oraz podnieśli cenę docelową do 164,8 zł z 154,4 zł, wynika z raportu z 13 listopada odtajnionego w czwartek. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 182,0 zł.

Analitycy KBC Securities w raporcie z 10 listopada podtrzymali rekomendację "sprzedaj" dla Banku Pekao SA i podnieśli dwunastomiesięczną cenę docelową akcji banku do 144,3 zł wobec 138,8 zł wcześniej, wynika z raportu odtajnionego w piątek. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Pekao SA inwestorzy płacili 178,0 zł.

TVN

Grupa medialna TVN wyemitowała obligacje senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro po cenie równej 98,696% za łącznie 399,719 mln euro. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 10,75% z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i dla roku rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 r.

PGNiG

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE podwyższyli rekomendację dla spółki PGNiG do "akumuluj" z "trzymaj" i jednocześnie podnieśli cenę docelową o 11,9% do 4,11 zł, wynika z raportu z 13 listopada odtajnionego w czwartek. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 3,73 zł.

Agora

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku podwyższyli rekomendację dla grupy medialnej Agora do "kupuj" z "trzymaj" i obniżyli cenę docelową dla jednej akcji do 23,70 zł wobec 24,10 zł poprzednio, wynika z raportu datowanego na 13 listopada i odtajnionego w czwartek. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Agory płacono 19,75 zł.

PGE

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE-PDA) dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE o łącznej wartości nominalnej 660 mln zł. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł.

ABMSolid

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie odstąpił od umowy ze spółką budowlaną ABMSolid dotyczącej budowy budynku dydaktycznego ze względu na odmowę przyznania zamawiającemu środków unijnych na realizację projektu. Wartość umowy wynosiła 18,8 mln zł netto.

Orco

Spółka deweloperska Orco Property Group (ORCOGROUP) miała 1,36 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 15,67 mln euro straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,85 mln euro wobec 13,48 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 54,53 mln euro wobec 112,35 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka ORCOGROUP miała 201,22 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 29,79 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 186,84 mln euro wobec 225,59 mln euro.

Spółka deweloperska Orco Property Group planuje wznowienie prac nad kluczowymi projektami, w tym nad warszawskim projektem Złota 44 zaraz po uzyskaniu wznowienia pozwolenia na budowę cofniętego przez sąd. -->>>