"Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2009 r. (miesiąc poprzedni = 100) wyniósł 100,1. Oznacza to, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w tym miesiącu może wzrosnąć do 103,6" - głosi komunikat.

Opublikowana w październiku centralna ścieżka projekcji inflacyjnej NBP zakłada, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 3,4 proc., w roku 2010 spadnie do 1,5 proc., zaś w 2011 roku - przyspieszy do 2,1 proc. (wobec 4,2 proc. w 2008 r.). Według nowej projekcji, cel inflacyjny zostanie osiągnięty na początku 2010 r. - dokument z czerwca przewidywał, że stanie się to w połowie roku. Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje, że inflacja średnioroczna wyniesie 3,6 proc. w 2009 r. i 1,0 proc. w 2010 r.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wskaźnik PMI Polski nie zmienił się w grudniu