Opłaty były od 17 proc. do 335 proc. wyższe od tych wyliczanych zgodnie ze stawkami taryfowymi - podał Urząd. Firmy zapłaciły łącznie ponad 30 tys. więcej, niż powinny.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Urząd 10 września 2009 r. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami. Wysokość kary nie może przekroczyć 15 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Od decyzji przedsiębiorca może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. URE podał też, że firma PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja zwróciła już odbiorcom wszystkie nadpłaty wraz z odsetkami.