Grupa Gwarant

Grupa Gwarant, skupiająca zakłady produkujące m.in. dla motoryzacji, górnictwa i budownictwa, wznowi w tym roku przygotowania do debiutu giełdowego. Firma mogłaby trafić na parkiet najwcześniej w drugiej połowie roku.

Gwarant był już przygotowany do debiutu giełdowego na przełomie 2007 i 2008 roku. W październiku 2007 prospekt emisyjny grupy został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, ale do debiutu nie doszło z powodu kryzysu na rynkach finansowych. W lutym 2008 r. Komisja przyjęła wniosek Gwaranta o zawieszenie postępowania zatwierdzającego prospekt.

Spółki grupy zatrudniają obecnie ok. 5,5 tys. osób wobec 6,5 tys. rok temu. W minionym roku zwolnienia przeprowadzono głównie w spółkach ZUGiL, Odlewnia Żeliwa i Huta Małapanew.

Cinema City International N.V

Zarząd spółki Cinema City International N.V. (CCIINT) informuje, że w 2009 roku w multipleksach Cinema City (CCIINT) we wszystkich krajach działalności sprzedano 27,5 mln biletów w porównaniu do 22,2 mln w 2008 roku, co stanowi 23,8% wzrost rok do roku.

Liczba sprzedanych biletów w tysiącach

2009

2008

Polska

15 440

12 592

Izrael

4 101

3 367

Węgry

3 803

3 297

Czechy

1 645

1 646

Bułgaria

940

686

Rumunia

1 535

596

Cinema City

27 464

22 184


TUEuropa

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA (TUEUROPA) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym umowy zawartej z dniem 04.01.2010r. z jednym z Banków. Umowy dotyczy grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego. Szacowana wartość umowy wynosi 96,2 mln zł.