Słabo w ciągu ostatniego miesiąca radzi sobie PGE. Inwestorzy, którzy kupili akcje na debiucie spółki na GPW 6 listopada ubiegłego roku mogą czuć się rozczarowani. Od połowy grudnia stracili oni już 10% i obecny kurs znajduje się już tylko 0,4 zł powyżej ubiegłorocznej ceny emisyjnej na poziomie 23 zł. Drobny inwestor, który kupił akcje w ofercie pierwotnej i poniósł koszty kredytu notuje obecnie dość pokaźne straty wahające się w zależności od kosztu kredytu na zakup akcji od kilku do kilkunastu procent. Inwestorów martwi zapowiedz Ministerstwa Skarbu Państwa o możliwości sprzedaży w 2010r. pokaźnego pakietu 20% akcji. Skarb Państwa posiada obecnie 84,99% udział w kapitale, a wartość pakietu, który ma być sprzedany to obecnie ok. 7 mld zł.

Na tym jednak nie koniec. MSP podało w środę w komunikacie, że planuje zaoferować 16% akcji innej energetycznej spółki Enei wyłącznie krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Dzięki transakcji Skarb Państwa może zasilić kwota ok.1,4 mld zł. Sprzedaż akcji przez MSP ma poprawić płynność Enei na GPW oraz przybliżyć do włączenia do WIG 20. To jednak jedynie początek. MSP w kolejnym etapie prywatyzacji Enei planuje sprzedaż kolejnych 50% akcji. Tym razem jednak nabywcą ma być inwestor branżowy. Transakcja sprzedaży pokaźnego pakietu 50% akcji Enei ma być zakończona w maju-czerwcu tego roku. Zgodnie z raportem za III kwartał 2009r. głównymi akcjonariuszami Enei są: Skarb Państwa (76,48%), Vattenfall AB (18,67%) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,5%). Planowana przez Skarb Państwa sprzedaż spółek sektora energetycznego może przełożyć się ze względu na presję podaży na słabsze zachowania Enei oraz PGE względem głównych indeksów. Z punktu widzenia czynników fundamentalnych wymienione spółki prezentują się dobrze i są postrzegane zwłaszcza przez inwestorów instytucjonalnych jako spółki o stabilnych przepływach pieniężnych oraz generujące stałe przychody w formie dywidendy.

Plan prywatyzacji polskiej energetyki dopełnia debiut giełdowy Taurona. Z planowanej emisji spółka pozyska ok. 4 mld zł, które w całości zamierza przeznaczyć na projekty zapisane w strategii Grupy w tym na budowę bloków energetycznych. Do 2020r. Tauron zamierza przeznaczyć 45 mld zł na nowe moce przetwórcze oraz infrastrukturę dystrybucyjną .Grupa jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. Ponadto Grupa kontroluje 20% polskich zasobów węgła kamiennego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu skarbu planowane jest podwyższenie kapitału spółki o około 20%. Pomimo sprzedaży pakietu akcji Taurona Skarb Państwa zamierza utrzymać kontrolę korporacyjną nad spółką.

Dzisiejsza sesja dostarczy inwestorom wielu impulsów w postaci danych makroekonomicznych. Najważniejszą figurą dnia jest raport o sprzedaży detalicznej w USA za grudzień (godz.14.30). Końcówka tygodnia przyniesie dwie istotne publikacje raportów kwartalnych amerykańskich spółek. Dziś po zakończeniu sesji na Wall Street swój raport kwartalny zaprezentuje Intel, a w piątek inwestorzy poznają wyniki JP Morgan Chase.