Aż 98 proc. amerykańskich firm ocenia efekty swoich inwestycji w Polsce pozytywnie. Z badań wśród inwestorów – które są częścią raportu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) i firmy doradczej KPMG: 20 lat polskich inwestycji w Polsce – wynika, że ponad połowa firm planuje wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższego roku oraz chce zwiększyć inwestycje.

>>> Czytaj też: "Inwestycje w Polsce wzrosną dzięki unijnym pieniądzom"

Autorzy raportu szacują również, że wartość inwestycji amerykańskich (z bezpośrednim i pośrednim udziałem kapitału) w Polsce może przekroczyć już nawet 20 mld dol. Liczba miejsc pracy w amerykańskich firmach ma wynosić 180 tys.

Naszym atutem jest położenie geograficzne (aż 90 proc. firm uznało je za atrakcyjne), a także siła robocza – wykształcona i z dobrymi kwalifikacjami. Najgorzej oceniana jest infrastruktura drogowa – aż 85 proc. firm uznaje ją za złą.