W ujęciu miesięcznym ta miara wyniosła minus 0,2 proc. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w grudniu w ujęciu rocznym 3,0 proc. wobec 2,9 proc. listopadzie. Grudniowa inflacja bazowa rok do roku po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,5 proc. wobec 3,6 proc. w listopadzie.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła w ujęciu rocznym 3,4 proc. wobec 3,5 proc. w listopadzie.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w grudniu wyniósł 3,5 proc. rok do roku.

Ekonomiści oczekiwali inflacji bazowej na średnim poziomie 2,6 proc. w grudniu. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale 2,4 proc. do 2,7 proc. przy średniej na poziomie 2,57 proc.