Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał poluzowania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w tym miesiącu. Zdaniem większości, kolejnym krokiem Rady - ale już w nowym składzie - będą podwyżki stóp procentowych, najwcześniej w połowie 2010 r., choć znaczna ich część nie wyklucza stabilizacji stóp na obecnym poziome przez najbliższe 12 miesięcy.

W listopadzie 2008 r. nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec oraz czerwiec przyniosły cztery kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,50 proc. Od czerwca weszła też w życie 50-pkt. obniżka stopy rezerwy obowiązkowej dla banków do 3,0 proc. Natomiast na grudniowym posiedzeniu RPP zdecydowała o wprowadzeniu od 1 stycznia 2010 r. nowej stopy - dyskontowej weksli, a jej poziom ustalono na 4,0 proc. w skali roku.

Dziesięcioosobowa Rada Polityki Pieniężnej w styczniu obradowała w mieszanym składzie członków II i III kadencji. W pełnym składzie złożonym z członków III kadencji Rada spotka się na posiedzeniu w dniach 23-24 lutego.

Andrzej Bratkowski oraz Elżbieta Chojna-Duch, wybrani 8 stycznia 2010 przez Sejm, zastąpili Jana Czekaja oraz Mirosława Pietrewicza. Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki, wybrani przez Senat 13 stycznia 2010, zastąpili Mariana Nogę, Stanisława Owsiaka oraz Halinę Wasilewską-Trenkner.

Kadencja Stanisława Nieckarza, członka RPP II kadencji wybranego przez Sejm, wygasa 7 lutego 2010. Sejm wybierze trzeciego członka RPP na najbliższym posiedzeniu w dniach 9-12 lutego spośród kandydatów, którymi są: Anna Zielińska-Głębocka rekomendowana przez PO, Andrzej Kaźmierczak rekomendowany przez PiS oraz Krzysztof Jajuga rekomendowany przez SLD.

Kadencja członków RPP wybranych przez prezydenta: Dariusza Filara, Andrzeja Sławińskiego oraz Andrzeja Wojtyny wygasa 18 lutego. Wśród potencjalnych kandydatów prezydenta do nowej RPP wymienia się Zytę Gilowską, Adama Glapińskiego oraz Wojciecha Roszkowskiego.

Kadencja prezesa NBP Sławomira Skrzypka, będącego jednocześnie przewodniczącym RPP, wygasa 11 stycznia 2013 roku.