Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie Fed podtrzymał swoją postawę dalszego utrzymywania stóp na niskim poziomie przez dłuższy okres czasu. Fed spodziewa się, iż inflacja pozostanie na stabilnym, stłumionym poziomie jeszcze przez jakiś czas.

Fed podkreślił, że sytuacja w gospodarce dalej się poprawia oraz widoczna jest pewna poprawa na rynku pracy. Podkreślono jednak również, że ożywienie w gospodarce będzie "ograniczone jeszcze przez pewien czas". Fed stwierdził, że rynki finansowe spełniają pomocną rolę w procesie ożywienia gospodarczego. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 9 do 1.

Fed poinformował, że program swapów walutowych wygaśnie 1 lutego. Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się 16 marca.