Dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o unijne wsparcie. Na pewno w tym roku odbędzie się jeszcze jeden konkurs na dotacje w ramach Działania 4.4 w programie Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jak mówi Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego, prawdopodobnie w czerwcu.

Ostatni konkurs

– Będzie to ostatni taki konkurs. Ze względu na duże zainteresowanie wolimy przeprowadzić jeden nabór niż dzielić szczupłe środki na dwa konkursy – podkreśla Jarosław Pawłowski.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ma już plan, skąd wziąć dodatkowe pieniądze na dotacje dla przedsiębiorców – z kredytu technologicznego oraz wsparcia dla inwestorów zagranicznych. Na razie MRR nie chce mówić o kwotach, które mogą zostać przesunięte.

– Czekamy na wyniki analizy, którą przeprowadza Ministerstwo Gospodarki. Ma ona wskazać dokładne możliwości przesunięcia unijnych pieniędzy – tłumaczy Jarosław Pawłowski.

Analiza ma być gotowa w połowie marca.

Nie wszyscy dostali

W 2011 roku ministerstwo planuje za to sięgnąć po rezerwę wykonania, czyli środki unijne, które Komisja Europejska oddaje do dyspozycji w połowie perspektywy finansowej 2007–2013. Prawdopodobnie te pieniądze uzupełnią na nowo budżety kredytu technologicznego oraz wsparcia dla inwestorów zagranicznych.

MRR zabrało już 300 mln zł z budżetu kredytu technologicznego. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla firm, które ubiegały się o dotacje w Działaniu 4.4 w 2009 roku. Tym samym resort rozwiązał problem ubiegłorocznego konkursu, w którym maksymalną liczbę punktów zdobyło tak dużo firm, że ich zapotrzebowanie na dotacje (około 1,5 mld zł) dwukrotnie przekroczyło dostępny kapitał.

– Mamy już gotową listę przedsiębiorców, która uzyskała w tym konkursie wsparcie i wkrótce podamy ją do publicznej wiadomości. Nie wszystkie firmy, które uzyskały maksymalną liczbę punktów, znajdą się na liście – twierdzi Jarosław Pawłowski.

2,8 tys. chętnych, dotacje tylko dla 335 firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła przeprowadzony jesienią 2009 roku konkurs na dotacje dla firm, które chcą prowadzić działalność e-biznesową. Z ponad 2,8 tys. złożonych wniosków, wsparcie uzyskało zaledwie 335 przedsiębiorców (pozytywnie ocenę przeszły wnioski 713 przedsiębiorców). To firmy, które złożyły wnioski w pierwszym i drugim dniu naboru. Zwiększeniu o blisko 100 mln zł uległa też pula środków do podziału. Zapewniono wsparcia dla wszystkich, którzy składali projekty drugiego dnia konkursu. Następny konkurs ma odbyć się w kwietniu. Nowością będzie w nim składania wniosków przez internet.