Badania przeprowadziły Centrum im. Adama Smitha z domem badawczym Maison oraz agencją MMT Management. Poprzednio zapytały one Polaków o ich nastroje ekonomiczne w marcu 2009 roku, a więc wtedy, gdy światowy kryzys uderzał w polską gospodarkę.

Po ośmiu miesiącach okazało się, że nasza subiektywna ocena domowego budżetu nie jest zła. Wręcz zmniejszyła się liczba pesymistów, którzy obawiają się pogorszenia swojej sytuacji. W marcu 2009 r. było ich blisko 20 proc. Teraz jest 13,8 proc. Nie oznacza to jednak, że zasilili oni grupę optymistów spodziewających się nagłej poprawy. Prawie trzy czwarte Polaków – 72,5 proc.– twierdzi dzisiaj, że ich finansom nie grozi ani załamanie, ani niespodziewany wzrost. W marcu myślało tak 64,5 proc. badanych.

Pełna treść artykułu: Polacy cieszą się z tego, co już mają